O nás

Terminál kombinovanej prepravy

Spoločnosť TIP Žilina, s.r.o. bola založená dňa 12.12.2017. Ako prevádzkovateľ terminálu kombinovanej dopravy podpísala koncesnú zmluvu, v zmysle ktorej má zabezpečiť prevádzku terminálu v Tepličke nad Váhom na dobu 30 rokov. Na základe koncesnej zmluvy umožní TIP Žilina, s.r.o. prístup k otvorenej infraštruktúre pre všetkých používateľov na nediskriminačnom základe za transparentných podmienok.

Spoločnosť TIP Žilina, s.r.o. patrí do skupiny METRANS.

  • Terminals
  • Offices
  • Connections
X