Cenník / Všeobecné obchodné podmienky

CENNÍK 2021 TERMINÁLOVÝCH OPERÁCIÍ - TIP ŽILINA

 

1. Terminálové manipulácie intermodálnych nákladových jednotiek (INJ) (vrátane vizuálnej kontroly)

- vagón/ťahač – terminál

- terminál – vagón/ťahač

pri INJ typu – kontajner rady ISO                           EUR 30,00 / manipulácia (gate in alebo gate out)

pri iných typoch INJ                                                EUR 40,00 / manipulácia (gate in alebo gate out)

 

2. Mimoriadne manipulácie vyvolané zmenou dispozícií (colná kontrola, manipulácie lanami a pod.)

pri INJ typu – kontajner rady ISO                           EUR 50,00 / manipulácia

pri iných typoch INJ                                                EUR 60,00 / manipulácia

 

3. Skladovanie INJ

pri INJ typu – kontajner rady ISO         - plný         EUR 5,00 / TEU / DEŇ – 2 dni zadarmo

                                                             - prázdny   EUR 1,50 / TEU / DEŇ – 2 dni zadarmo

pri iných typoch INJ                              - plný         EUR 10,00 / INJ / DEŇ – 2 dni zadarmo

                                                             - prázdny   EUR 3,00 / INJ / DEŇ – 2 dni zadarmo

Colná lehota pre skladovanie nepreclených INJ je maximálne 90 dní.

(do skladného sa počíta deň príjazdu INJ na terminál a deň odjazdu INJ z terminálu)

Skladovanie zásielok ADR/RID je vylúčené. Zásielky ADR/RID je možné prepravovať len v tranzite.

 

4. Poplatky za chladenie chladiarenských a mraziarenských INJ:

pristavenie na polohu                                            EUR 30,00 / INJ

odo dna príjazdu                                                    EUR 50,00 / INJ / deň

PTI test                                                                  EUR 50,00 / INJ

za pristavenie na polohu pre PTI                           EUR 50,00 / INJ

 

5. Poplatky za elektrický ohrev izotermických INJ:

pristavenie na polohu                                            EUR 30,00 / INJ

odo dna príjazdu                                                    EUR 50,00 / INJ / deň

 

6. Rôzne (podmienené predošlým prejednaním a súhlasom TIP Žilina):

CIM nákladný list (spracovanie a elektronické zaslanie)               EUR 10,00 / CIM

fotodokumentácia technického stavu INJ                                      EUR 30,00 / INJ + nevyhnutné manipulácie

osobná inšpekcia prázdnej alebo plnej INJ na termináli                EUR 45,00 / za každú začatú hodinu + nevyhnutné manipulácie

 

7. Opravy kontajnera

Hodina práce na osobu a hodinu                           EUR 45,00

Handling                                                                 EUR 30,00

ERF                                                                        EUR 10,00

 

8. Colné služby

8.1 Poplatok za colnú kontrolu

Cenník služieb pri vnútornej colnej kontrole kontajnerov na základe nariadenia colného úradu.

Úplná vnútorná kontrola (zahrňuje aj pristavenie ku kontrole):

20´ kontajner                                                        EUR 285,-                  

40´ kontajner                                                        EUR 390,-

40´ high cube kontajner                                        EUR 465,-                  

45´ kontajner                                                         EUR 570,-

Čiastočná vnútorná kontrola: Cena za kontrolu sa vypočíta ako percentuálna sadzba z ceny za úplnú vnútornú kontrolu

podľa rozsahu skutočne prevedenej kontroly, za každú kontrolu sa ale bude počítať minimálne 50 EUR.

8.2 Poplatok za pridelený priestor pre colné služby

  • 1,25 EUR / TEU / deň

 

9. VGM – zistenie celkovej hmotnosti kontajneru pre účely námornej konvencie SOLAS

9.1 VGM objednané vopred pred príjazdom ťahača s kontajnerom na terminál. Cena zahrňuje váženie, vystavenie certifikátu a odoslanie naskenovanej kópie certifikátu na email.                           

  • EUR 30.00 / INJ

9.2 dodatočne objednané VGM, t.j. objedané po príjazde kontajnera na terminál alebo doručené po železnici. Cena zahrňuje váženie, vystavenie certifikátu a odoslanie naskenovanej kópie certifikátu na email. 

  • EUR 30.00 / INJ + 2 x manipulácia po EUR 30.00 ( EUR 90.00 celkom)

 

TIP Žilina neposkytuje službu posunu (shunting) vlakov do a z terminálu nakoľko nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom železničnej infraštruktúry.

 

Platnosť cenovej ponuky je do 31.12.2021 alebo do odvolania.

 

Neoddeliteľnou súčasťou Cenníka terminálových operácií sú Všeobecné podmienky terminálu TIP Žilina, s.r.o..

Všetky ceny sú uvedené v EUR.

Všetky ceny sú bez DPH.

Pokiaľ nie je vopred zvlášť dojednané, splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.

 

S pozdravom,

TIP Žilina, s.r.o.
Ing. Peter SIROŤÁK a Peter AUFRICHT
Konatelia

ppo-tip-013_vseobecne_podmienky_pristupu_do_tip_zilina.pdf
158.03 KB
ppo-tip-04_vseobecne_obchodne_podmienky_15032021.pdf
213.76 KB
objednavka_tip_zilina.xlsx
17.47 KB